Rugăciune făcătoare de minuni către Sfânta Parascheva. Dacă o rostești timp de 13 vineri face minuni cu adevărat

0

Rugăciune către Sfânta Parascheva. În vreme de necazuri, oamenii caută ajutor la sfinți și la Dumnezeu. Fie că e vorba de boli trupești sau sufletești, de certuri, de ispite, de probleme cu justiția, de acuzații false, rugăciunea aduce mângâiere, alinare și vindecare.
Una dintre cele mai puetrnice rugăciuni este cea către Sfânta Parascheva, care în tradiția populară este cunoscută drept „Sfânta Vineri”, cea care stăpânește lumea femeilor și a îndeletnicirilor acestora.
Mai mult, credincioșii obișnuiesc să o spună timp de 13 vineri la rând pentru alinarea suferințelor și sănătate. De asemenea, această rugă făcătoare de minuni se rostește pentru luminarea minții și spor în toate.
Rugăciune către Sfânta Parascheva rostită timp de 13 vineri
Această rugăciune se spune cu multă credință și smerenie pentru a avea parte de binecuvântarea divină și de ocrotirea tuturor forțelor cerești. Iată ce efecte are această rugă făcătoare de minuni.
,,Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii.
Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.
Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin.”
Pe lângă rugăciunea către Sfintei Parascheva, putem citi cât mai des cu putință și un canon de pocăință către îngerul păzitor. La vreme de boală și durere trupească este bine să citim cel mai puternic acatist pentru sănătate.
Roagă-te Sfintei Parascheva pentru spor în toate
Toate rugăciunile către Sfânta Parascheva sunt făcătoare de minuni și îl ajută pe cel greu încercat de probleme și împovărat de griji să își păstreze credința statornică și să treacă mai ușor peste suferințe.

Pentru a avea parte de ajutor divin, înțelegere în familie și spor în casă, putem citi și Acatistul Sf. Parascheva.
,,Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.
Preacuvioasei noastre Maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi, nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuito­rului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
Spre tine pururea nădăjduim; de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdii și să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Obosiți de truda gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi, ticăloșii, lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădej­dile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând nici un lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire: Aliluia!”
Pentru îndepărtarea relelor lumești și alinarea suferințelor este bine să rostim timp de 13 vineri cea mai puternică rugăciune către Sf. Parascheva. Această rugă este făcătoare de minuni și de grabnic ajutor pentru cel cuprins de deznădejde și împovărat de necazuri.

Niciun comentariu

Nu ratați!